HAR FUNNET LøSNING På BOLIGMARERITT – DELER AV HUSET Må RIVES

Har funnet løsning på boligmareritt – deler av huset må rives

(Nordlys) Hundrevis av saksdokumenter, tilsyn, befaringer og advokabetenkninger. Det er bare noen av ingrediensene i det som har utartet som et lite mareritt for de nye huseierne.

Nå er det imidlertid lys i tunnelen. De to eneboligene er godkjent av kommunen, etter omfattende endringer av bygningsmassen. Det bekrefter byggesakssjef i Tromsø kommune, Anne-Marte Tøgersen, til Nordlys.

«Vi har innvilget dispensasjon fordi deler av bebyggelsen nærmest veien skal rives», uttaler hun in en e-post.

Les også:

Les også: Bilister i fergekø kjefter på matrosene

– Grundig og god vurdering

Den nevnte dispensasjonen handler om avstand til vei. En prosjekteringsfeil gjorde at de nye eneboligene begge havnet for nært kommunal vei. Feilen ble oppdaget først etter at bygningene var reist.

Siden har huseierne kjempet en over fire år lang kamp for å berge byggeprosjektet.

Huseierne er enige med kommunen i at man skal rive deler av eneboligene, slik at de er i tråd med gjeldende planbestemmelser. De har imidlertid nå fått dispensasjon til at husenes garasje kan bestå, selv om de er under fire meter fra vei. Byggesakssjef Tøgersen forklarer:

«Byggrensen mot vei er fortsatt overskredet, men avstanden til vei har blitt større og vi vurderer det sånn at det medfører at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. Det har vært viktig for kommunen å gjøre en grundig og god vurdering i denne saken, særlig med tanke på at vi har mottatt en del negative merknader fra naboer.»

Les også:

Les også: Slik hentet private ut 800 millioner fra nordnorske sykehus: – Helt ute av kontroll

MÅ ENDRES: Deler av husene må rives for å være i tråd med kommunens nye tillatelse. Foto: Torgrim Rath Olsen

Les også: Dette er saken

– Fornuften seirer

De nevnte naboene har signalisert at de ikke vil gi seg og vurderer å klage kommunens nye vedtak inn for Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Det vil i så fall ikke være første gang staten må inn i saken. Statsforvalteren har også tidligere i prosessen vært inne i saken. Da stadfestet de kommunens vedtak om å ikke gi en dispensasjon til husene slik de da framsto.

Eierne av de to eneboligene, parene Vigdis og Andreas Opshaug og Line og Øyvind Opshaug, håper de kan få en endelig løsning på byggesaken.

«Vedtaket er i hvert fall en bekreftelse på at fornuften seirer», skriver Andreas Opshaug i en e-post til Nordlys.

Han påpeker samtidig at naboene har signalisert en mulig klage på kommunens vedtak.

Les også:

Les også: Stein Erik Hagen reagerer på milliardærdatterens huskjøp: – Jeg har heldigvis mer sparsommelige barn

Avviser naboklager

Flere av naboene har inngitt merknader til den godkjente byggesøknaden. De mener eneboligene fortsatt, selv etter den planlagte rivingen av deler av boligene, medfører flere ulemper.

I kommunens oppsummering av naboenes merknader skriver de som en sluttkommentar:

«Det virker som bygningens utforming ble prosjektert før tomt ble vurdert. Det presses en stor bygningsmasse inn på en for liten tomt, og søker prøver å kompensere med dispensasjoner og fyllinger. Det er mangler på fordeler».

Men kommunen avviser påstandene.

«Bygningen har gode kvaliteter selv med avvik, og sentrale hensyn som trafikksikkerhet, lys og luft og tilgang på gode uteoppholdsarealer er ivaretatt», konkluderer kommunen i det nye vedtaket.

2024-07-09T17:41:20Z dg43tfdfdgfd