UTDANNINGSDIREKTORATET FANT LOVBRUDD I MER ENN SEKS AV TI PRIVATE BARNEHAGER

Gjennomgående for lovbruddene er handel med nærstående parter, ifølge Utdanningsnytt.

I 2023 åpnet Udir tilsyn hos 158 private barnehager. Det ble funnet lovbrudd i 88 av 137 saker det ble fattet vedtak i. 49 av dem endte med tilbakebetalingskrav, viser en ny oversikt fra direktoratet.

Det er en betydelig oppgang sammenlignet med fjoråret. I 2022 fant direktoratet lovbrudd i en tredel av 161 tilsyn. Én av ti saker endte med tilbakebetalingskrav.

Udir avdekket blant annet at flere barnehager betalte urimelig høye leiekostnader for eiendommer som var eid av nærstående parter. Det ble også funnet oppblåste personalkostnader og for høye godtgjørelser til styreledere.

De fant også uregelmessigheter i betalinger av tjenester som regnskap, revisjon, juridisk bistand og IT. Direktoratet skriver imidlertid at flertallet ønsker å etterleve regelverket. 

Når Udir fatter vedtak mot en barnehage, kan saken klages videre til Kunnskapsdepartementet. I fjor ble det mottatt 20 klager på vedtak. 

 

(©NTB)

2024-07-10T15:04:24Z dg43tfdfdgfd