SYKLIST DøDE I ULYKKE På HITRA

Pårørende er varslet, opplyser politiet. 

Det er uklart hva som er årsaken til ulykken. 

2024-07-08T18:26:53Z dg43tfdfdgfd