SVALBARD BEHOLDER ORDNING MED EGNE ALKOHOLKORT

Det er sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, som har ansvar for å utstede alkoholkort til folk. Alkoholkortet er et bevis på at man er fastboende, eller har lovlig midlertidig opphold.

I februar ba Fause om å få slippe den ressurskrevende jobben, og ønsket at noen andre skulle overta. Men Helse- og omsorgsdepartementet, som forvalter norsk alkoholpolitikk på vegne av regjeringen, avslo ønsket, melder Svalbardposten

Departementet ville heller ikke ha et møte for drøfte saken. 

Sysselmesteren vil foreløpig ikke kommentere avslaget. Da Svalbardposten intervjuet ham i april sa han følgende:

– At dette pågikk for noen tiår siden var sikkert riktig, men det var i en annen tid. At en statsforvalter og politimester i dag skal ta seg av alkoholkort er komplett uforståelig. 

(©NTB)

2024-07-09T22:01:30Z dg43tfdfdgfd