STøRE OM DEN LAVE PRISVEKSTEN: – VELDIG GLEDELIG

Fra mai til juni steg prisene med 0,2 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisveksten har nå dempet seg hver måned i et halvt år, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB. Tolvmånedersveksten i juni er den laveste vi har sett på over tre år.

– Regjeringen har som mål at folk skal få bedre råd. Dagens tall som viser den laveste prisveksten på tre år, er derfor veldig gledelig, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

SSB understreker imidlertid at dette prisfallet kommer i kjølvannet av et par år med ganske kraftige prisstigninger.

– Bedre økonomisk hverdag

Ifølge Støre viser de siste seks månedene med fallende prisvekst at vi har nådd et nytt vendepunkt her i landet.

– Siden desember i fjor har prisveksten gått fra 4,8 prosent til 2,6 prosent nå i juni. Lønningene øker nå mer enn prisene i år. Det betyr at vi er ved et vendepunkt der folk vil få bedre råd i år, sier Støre. Støre forteller at lav prisvekst også er viktig for at renten etter hvert kan settes ned. Han ser også positivt på at arbeidsledigheten holder seg lav.

Også finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener at utviklingen er en god indikasjon på lysere tider for folks økonomi.

– Med lavere priser og en ventet reallønnsvekst i 2024 tyder alt på at folk igjen skal oppleve en bedre økonomisk hverdag etter flere krevende år, sier Vedum til NTB.

Saktere tempo

SSB peker også på at strømprisene var lavere i juni enn på samme tid i fjor. Til tross for at prisene på elektrisitet inkludert nettleie gikk opp 1,0 prosent fra mai, var de 21,6 prosent lavere i juni 2024 sammenlignet med juni 2023.

– Bildet vi ser i juni, er konsistent med bildet vi har sett den siste tiden, nemlig at prisene generelt sett stiger, men i et saktere tempo enn tidligere. Samtidig har det de siste par månedene blitt noen flere kategorier av varer og tjenester hvor prisene er lavere enn de var for ett år siden, sier Espen Kristiansen.

Også tilbud på møbler og elektronikkvarer bidro til å dempe prisveksten den siste måneden. Fra mai til juni i fjor økte prisene på flybilletter med 4,1 prosent, men i år har man sett et prisfall på 0,8 prosent i den samme perioden. Alt dette har bidratt til å trekke prisveksten ned de siste tolv månedene.

Prisene på pakketurer var 3,2 prosent lavere i juni i år enn på samme tid i fjor og var derfor en viktig årsak til at tolvmånedersveksten avtok ytterligere i juni.

Høye potetpriser

Samtidig steg prisene på matvarer med 2,1 prosent fra mai til juni og var med det den viktigste årsaken til at prisveksten havnet på 0,2 prosent den siste måneden. SSB trekker spesielt fram prisene på poteter, som steg med 12,6 prosent fra mai til juni. Potetprisen lå dermed hele 28,7 prosent over prisen på samme tid i fjor. Tolvmånedersveksten for mat og alkoholfri drikke falt fra 5,4 prosent i mai.

– Dårlige avlinger i Norge etter ekstremværet sommeren 2023 førte til økt behov for import av poteter. Det kan ha slått ut i høyere priser gjennom økte transportkostnader og svak kronekurs, sier Espen Kristiansen.

Den såkalte kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er priser justert for avgiftsendringer og uten energivarer, falt med 0,7 prosent til 3,4 prosent i juni. Også her har man ikke sett et like stort fall i tolvmånedersveksten fra en måned til den neste siden april 2021.

2024-07-10T11:48:45Z dg43tfdfdgfd