NASJONALT KJøRESEDDELREGISTER FOR BUSS- OG DROSJESJåFøRER UTREDES

– Dette vil kunne bidra til høyere effektivitet i saksbehandlingen og bedre kontroll med kjøreseddelordningen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Alle sjåfører i løyvepliktig persontransportvirksomhet skal ha kjøreseddel. Denne fungerer som bevis for at sjåføren oppfyller visse krav til helse, vandel, alder, kompetanse og førerkorttid. 

I en pressemelding skriver Samferdselsdepartementet at politidirektoratet og Statens vegvesen nå utreder en mulig etablering av et nasjonalt kjøreseddelregister som tar sikte på å erstatte dagens regionale registre som drives av politidistriktene. Det er meningen at utredningen skal leveres neste vår.

– Forhåpentligvis kan registeret bidra til kortere saksbehandlingstid og forhindre juks, sier Nygård.

(©NTB)

2023-05-26T05:16:21Z dg43tfdfdgfd