MATVAREPRISENE HAR STEGET MED 4,9 PROSENT DET SISTE åRET

Fra mai til juni var økningen 1,9 prosent.

2024-07-10T06:17:45Z dg43tfdfdgfd