MANN DøMT TIL FORVARING FOR EN REKKE VOLDTEKTER OG MISHANDLINGER

Mannen har også fått kontaktforbud i fem år overfor de sju fornærmede i saken, og han må betale til sammen 1,1 millioner kroner i erstatning. Minstetiden for forvaringsdommen er satt til åtte år av Oslo tingrett.

Straffen forlenges av at mannen er straffedømt en rekke ganger tidligere – blant annet i form av en drapsdom fra 1997 samt en rekke voldsdommer.

Forbrytelsene har skjedd en rekke steder over hele landet, over en periode på mer enn fem år. Til sammen er mannen dømt for brudd mot åtte paragrafer av straffeloven samt en paragraf av dyrevelferdsloven.

Mannen erkjente ikke straffskyld for noen av punktene, og hans forsvarer prosederte på frifinnelse. Han jobbet som trailer- og yrkessjåfør i årene forbrytelsene skjedde – et yrke han nå forbys fra å ha resten av livet.

Dommen beskriver at mannen etablerte kontroll over de fornærmede og utsatte flere av dem for både vold og voldtekter. En ektefelle og mannens stesønn ble utsatt for mishandling over en halvannet års tid. 

Flere ganger har mannen vært inne til rettspsykiatrisk vurdering, der det er funnet at mannen har dyssosial personlighetsforstyrrelse. 

– Observanden er nå 59 år gammel, men synes intet å ha lært av tidligere lovovertredende atferd, bemerkes det i et sitat fra de sakkyndiges rapport.

Basert på dette og tidligere historikk, kommer retten fram til at mannen dømmes til forvaring. Mannens forsvarer Anders Westeng slår fast at dommen vil bli anket.

– Domfelte har tiltro til at han vil få en mer rettssikker og forsvarlig behandling i lagmannsretten, sier han til NTB. 

(©NTB)

2024-07-09T15:45:26Z dg43tfdfdgfd