16 STENGTE LAKSEELVER åPNES DELVIS – FISKET STRAMMES INN I VARANGER

–  En ny oppsummering av fangsttall og fisketellinger viser at det fortsatt er nødvendig med ekstraordinære tiltak i laksefisket i elvene og fjordregionene fra Trøndelag og sørover, der fisket ble stanset 23. juni, sier leder for fiskeseksjonen i Miljødirektoratet, Raoul Bierach. 

I Varangerfjorden blir laksefisket begrenset, også i sidefjorder og elver som renner ut i dem. 

Lite villaks

23. juni stengte Miljødirektoratet de 33 største elvene i Sør-Norge for fiske siden det ble rapportert om for lite villaks i år. 16 av disse åpnes nå fra natt til torsdag for et «svært begrenset fiske under strenge betingelser».

Disse elvene ligger i Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Sjøområdene er Åfjord og Namsfjorden i Trøndelag.

Samtidig ser det dårligere ut i Øst-Finnmark. Det blir derfor kun lov å fiske laks i sjøen i Varangerfjorden to dager i de resterende to ukene, istedenfor fire. 

Åpner for begrenset fiske

Det åpnes for svært begrenset lakse- og sjøørretfiske i følgende av de 33 elvene:

* Agder: Tovdalselva, Otra, Mandalselva, Lygna. 

* Rogaland: Figgjo, Vikedalselva. 

* Vestland: Oselva, Daleelva, Gaula i Sunnfjorden, Åelva og Ommedalselva, Hjalma. 

* Møre og Romsdal: Korsbrekkelva. 

* Trøndelag: Nidelva, Stjørdalselva, Verdalselva, Namsenvassdraget inkludert Høylandsvassdraget og Sanddøla. 

Sjøområder som er stengt for laksefiske siden 23. juni, åpner for fiske med kilenot, lakseverp, stang og håndsnøre fra 13. juli: 

* Trøndelag: Åfjord og Namsfjorden. Ukentlig fisketid med kilenot og lakseverp er mandag klokken 18 til onsdag klokken 18. 

2024-07-09T19:00:57Z dg43tfdfdgfd