FEM PERSONER DøMT FOR DET TREDJE STøRSTE HEROINBESLAGET I NORGE

Fem personer dømt for det tredje største heroinbeslaget i Norge

Saken oppdateres.

Det skriver Politiet i en pressemelding.

Gjennom etterforskingen i saken avdekket politiet at det opprinnelig dreide seg om minst 39 kilo heroin som ble stjålet fra en leilighet i Oslo året før. Politiet har også etterforsket seg frem til hvem som oppbevarte heroinen da den ble stjålet og hvem som stod bak tyveriet, står det i pressemeldingen.

Totalt er det fem personer som er tiltalt og domfelt i saken.

De understreker videre at Oslo tingrett i sin dom av 27. juni 2024 har utmålt strenge fengselsstraffer.

Den opprinnelige depotholderen ble dømt til 14 år i fengsel. Vedkommende med styrende rolle for tyveri og etterfølgende oppbevaring og overlevering av stoffet ble dømt til 15 år.

For de to tiltalte med noe mindre sentrale roller, og som har samarbeidet med politiet, er det utmålt fengselsstraffer på henholdsvis 7 år og 9 år 6 måneder.

For den siste tiltalte ble tiltalen under hovedforhandling rettet til å gjelde tyveri av 20 kilo hasj og straffen er utmålt til fengsel i 2 år og 8 måneder.

I tillegg er det idømt inndragning av en AK47 automatrifle, en Rolex-klokke og kontanter.

Dommen er ikke rettskraftig ennå.

2024-07-10T11:35:06Z dg43tfdfdgfd